Huurfonds

Huurwoningen in de regio West-Brabant en Zeeland.

HuurFonds

In samenwerking met o.a. Logus, Corporate Finance Unie en Flex Vastgoed is het Huurfonds opgericht. Huurfonds richt zich momenteel op de realisatie van huurwoningen in de regio West-Brabant en Zeeland.

Huurfonds realiseert nieuwbouwprojecten voor woningen in de vrije huursector. Er is veel vraag naar woningen in dit segment van de markt. Comfortabele nieuwbouwwoningen die beschikbaar zijn voor iedereen die wil of moet huren buiten de sociale huursector. Huurfonds wil de ontwikkeling van dit deel van de woningmarkt stimuleren.

De projecten van Huurfonds worden gefinancierd door beleggers. Door te investeren in verschillende projecten, op meerdere locaties, ontstaat een mooie spreiding. Verhuur en beheer wordt namens Huurfonds verzorgd door Flex Vastgoed.

Momenteel zijn projecten gerealiseerd in Kapelle, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Steenbergen, Tholen en Wernhout. Deze woningen worden beheerd en verhuurd door Flex Vastgoed. Daarnaast komt er binnenkort weer een nieuw project.

Meer informatie over het Huurfonds en de beschikbare huurwoningen is te vinden op: www.huurfonds.nl